Blogy

Náklady na knižný recenzný program

Oplatí sa aktívne získavať a manažovať recenzie u kníh?

Kalkulujete a rátate s nákladmi na marketing v cene knihy? Jednou z položiek tejto kategórie sú náklady spojené so získavaním nových recenzentov, spravovaním a kontrolou recenzíí, s prípadnou odmenou recenzentovi, zaslaním podkladov a sledovaním stavu zásielok.

Prečo mať recenzný program a aktívne hľadať recenzie sme si už rozobrali.

Skúsme si teraz načrtnúť malý príklad ekonómie takého programu. Možno pomôže s odpoveďou na otázku, ktorú si spolu kladieme. Oplatí sa aktívne získavať a manažovať recenzie u kníh? 

Takže máme napríklad vydavateľstvo, ktoré:

 • vydáva 5 titulov mesačne
 • má cieľ pre každý titul mať minimálne
  • 10 recenzií s rozsahom minimálne 250 slov na Martinuse a Panta Rhei
  • 10 blogov s fotkami, spätným odkazom na stránku vydavateľstva a textom napríklad: "Dobrodružné romány s romantickou zápletkou vydáva vydavateľstvo XY."
  • 20 uverejnení odkazov, linkov na recenzie na súkromných Facebookových stránkach blogerov-recenzentov
  • Uverejnenie recenzie na stránke vášho vydavateľstva

Čo k tomu takéto vydavateľstvo potrebuje?

Marketér bude pravdepodobne využívať tabuľkový procesor, kde bude udržiavať aktuálne údaje recenzentov, či im boli poslané knihy na recenziu, v akom formáte, či si splnili svoje úlohy ... Komunikovať s nimi bude pravdepodobne emailom a sem-tam telefonicky. K tomu bude potrebovať nejaký task manager, ktorý mu pripomenie, čo a kedy má ktorému recenzentovi poslať.

Jeho úlohy? Chceme predsa robiť recenzný program dobre.

 • Vytvoriť stránku recenzného programu, naprogramovať prihlasovanie a podmienky do recenzného programu.

 • Nájsť aspoň 75 až 100 recenzentov. 

  • Jeden recenzent nepíše recenzie ku každej knihe vydavateľstva, obzvlášť ak vydavateľstvo vydáva knihy z róznych oblastí.

  • Priemerný recenzent si knihu prečíta, napíše recenziu, nafotí fotografie a marketér s ním odkomunikuje či sú alebo nie sú splnené podmienky a zašle odmenu za cca 1 mesiac.

 • Proces schvalovanie nového recenzenta môže (a my odporúčame) zahŕňať kontrolu jeho funkčného blogu a stránky, kontrolu FB profilu s počtom priateľov, prezretie si a zváženie údajov o recenzentovi, či sa hodí do vášho recenzného programu (pohlavie, vek, zameranie, vzdelanie)

 • Udržiavať a priebežne každý mesiac získavať a oslovovať aspoň 5-8 nových recenzentov, nakoľko postupne sa bude základňa recenzentov meniť, niektorí prestanú písať, skončia školu a hlavne je potrebné oslovovať stále iný, širší a novší okruh čitateľov novými recenzentami s dosahom na nových čitateľov

 • Každému recenzentovi posielať osobný email o vydaní novej knihy s podmienkami na jej recenzovanie. To samozrejme odporúčame robiť a knihu posielať až keď skontrolujete, že predchádzajúcu recenziu napísal. Inak sa môže stať, že posielate knihy a tie končia pekne založené niekde v poličke.

 • Skontrolovať, či kniha a podklady došla, či si ju recenzent prebral na pošte.

 • Odkomunikovať splnenie podmienok s recenzentom. To obnáša:

  • Vymeniť si s ním email či dva.

  • Skontrolovať jeho Facebookovú stránku (byt s ním priateľ na FB, aby ste sa mohli pozrieť na jeho stenu a porovnať, či recenzia nie je iba súkromná ale aj verejne prístupná a zdieľateľná).

  • Skontrolovať a prebehnúť jeho blog či obsahuje fotografie, funkčný spätný link, požadovaný text

  • Skontrolovať vašu knihu a recenzie k nej na Martinuse a Pante.

  • Skontrolovať stránku vášho vydavateľstva

Manažment recenzného programu s emailom a tabuľkou 

Pokúsime sa to zhrnúť v tabuľke s možnými nákladmi na takýto program. Budeme pracovať s týmito premennými:

Hodinová náklady na marketéra: 10,- EUR/hod

Pre prehľadnosť si získanie prvých 75-100 recenzentov rozdelíme na dobu jedného roku a započítame do mesačných úloh marketéra.

Úloha

 Hodín/1 recenzia
(1 recenzent)

Počet/mesiacPočet hodín spolu/mesiac
Aktívne získavanie a schvaľovanie nových recenzentov30  min157,5
Poslanie podkladov na recenziu10 min508,5
Skontrolovanie splnenia podmienok recenzného programu25 min5021
Emailová agenda, bežná komunikácia s recenzentami, newsletter 18
Spolu  45 hodín
Spolu EUR  450,- EUR

 

Manažment recenzného programu pomocou StorPic služby

StorPic zautomatizuje proces získavania, kontroly nových recenzentov, zautomatizuje kontrolu splnenia podmienok programu, vybaví väčšinu emailovej komunikácie, skontroluje a drží prehľad o zaslaných podkladoch či odmenách. Poskytne recenzentom ucelenú stránku vášho programu s podmienkami, poskytne widget za prihlasovanie nových recenzentov, ktorý môžete použiť na akejkoľvek vašej stránke.

Takto sa to ukáže na nákladoch na prácu:
 

Úloha

 Hodín/1 recenzia
(1 recenzent)

Počet/mesiacPočet hodín spolu/mesiac
Aktívne získavanie a schvaľovanie nových recenzentov2 min150,5
Poslanie podkladov na recenziu5 min504
Skontrolovanie splnenia podmienok recenzného programu0500
Emailová agenda, bežná komunikácia s recenzentami, newsletter 11
50 kreditov StorPic kreditov 1115,- EUR
Spolu  5,5 hodín
Spolu EUR  175,- EUR

 

Ušetrené: 275,- EUR mesačne, 3 300,- EUR ročne

StorPic kredity si môžete zakúpiť tu - https://www.storpic.com/pricing-table

Aké máte skúsenosti s manažmentom knižného programu vy? Ste naším klientom alebo ho spravujete svojpomocne? Horná kalkulácia je príkladom nákladov na takýto program. Doplňte nás, čo ešte zahrňate pod správu takéhoto programu?

Ďalšie blogové príspevky

Recenzie a recenzný program v marketingu knihy

Knihy sú jedným z produktov, kde sú recenzie a názory ich čitateľov jedným z najdôležitejších...

Čo prinesie StorPic vašej firme?

StorPic nie je aplikácia, ktorú sme si vymysleli, lebo sme chceli nový projekt v našom...

Pridať komentáre