Výhody

StorPic ponúka škálu nástrojov pre:

  • Získavanie, triedenie nových recenzentov a blogerov (statické alebo dynamické widgety)
  • Udržiavanie aktuálnej databázy recenzentov a prehľadnú komunikáciu s nimi
  • Spravovanie zoznamu recenzných položiek a s nimi súvisiacimi recenziami a recenzentami
  • Definovanie jednoduchých alebo komplexných pravidiel vášho recenzného programu
  • Vytvorenie jednotnej landing page s podmienkami recenzného programu
  • Kontrolu splnenia podmienok recenzného programu
  • Sledovanie zasielania podkladov či prípadných odmien za recenzie

Získavanie, triedenie nových recenzentov a blogerov (statické alebo dynamické widgety)

Doporučujeme vám vygenerovať si StorPic widgety a umiestniť ich na vaše stránky. Takto sa vaši návštevníci rýchlo dozvedia o programe, získajú jednoduchú možnosť sa do programu zapojiť, prípadne získať nejakú vami ponúkanu odmenu. StorPic následne umožní registráciu a k vám sa dostanú iba tí záujemci, ktorí splňajú podmienky, ktoré ste si určili.

Udržiavanie aktuálnej databázy recenzentov a prehľadnú komunikáciu s nimi

Je recenzent "živý"? Píše recenzie alebo sa odmlčal? Aké recenzie napísal? Je potrebné nazrieť do emailovej komunikácie s ním? Potrebujete niečo vysvetliť či ho vymazať? Snažíme sa, aby všetko bolo jednoduché, prehľadné a efektívne.

Spravovanie zoznamu recenzných položiek a s nimi súvisiacimi recenziami a recenzentami

Stránka s prehľadným triedením produktov, ktoré ponúkate na recenziu. Fotky, popis, potrebné dodatočné materiály na recenziu sú prístupné našim registrovaným recenzentom a návštevníkom služby StorPic. Máte na recenziu niečo zaujímavé? Je možné, že zaujmete aj recenzentov, ktorí nemali v prvom momente záujem recenzovať práve vaše produkty či služby.

Definovanie jednoduchých alebo komplexných pravidiel vášho recenzného programu

Kombináciou rôznych podmienok, ktoré musí recenzent splniť (rozsah recenzie, rozsah blogu, špecifické oborové recenzné portály, na ktorých má recenzent uverejniť svoj názor, kľúčové slová, spätné odkazy, uverejnenia na sociálnych sieťach) si môžete nastaviť recenzný program presne podľa svojich predstáv.

Vytvorenie jednotnej landing page s podmienkami recenzného programu

Nových recenzentov môžete posielať na svoju white label landing stránku s kompletnými podmienkami programu a všetkými produktami či službami na recenziu.

Kontrola splnenia podmienok recenzného programu

Upozornenie na ďalšiu komunikáciu s recenzentom či na prípadné zaslanie odmeny sa ukáže až keď StorPic bude vedieť, že podmienky recenzného programu tak, ako ste ich definovali, sú splnené. Tým vám ušetrí drahocenný čas.