Blogy

Položky so značkou kniha .

Kalkulujete a rátate s nákladmi na marketing v cene knihy? Jednou z položiek tejto kategórie sú náklady spojené so získavaním nových recenzentov, spravovaním a kontrolou recenzíí, s prípadnou odmenou recenzentovi, zaslaním podkladov a sledovaním stavu zásielok. Prečo mať recenzný program a aktívne hľadať recenzie sme si už rozobrali. Skúsme si teraz načrtnúť malý príklad...