Blogy

Položky so značkou knihy .

Kalkulujete a rátate s nákladmi na marketing v cene knihy? Jednou z položiek tejto kategórie sú náklady spojené so získavaním nových recenzentov, spravovaním a kontrolou recenzíí, s prípadnou odmenou recenzentovi, zaslaním podkladov a sledovaním stavu zásielok. Prečo mať recenzný program a aktívne hľadať recenzie sme si už rozobrali. Skúsme si teraz načrtnúť malý príklad...

Knihy sú jedným z produktov, kde sú recenzie a názory ich čitateľov jedným z najdôležitejších vodítok, podľa ktorých sa noví čitatelia rozhodujú, či sa danú knihu kúpia, či sa začítajú do novej série, ale preskočia k inému titulu. Nedostatok recenzií je vážnou prekážkou, ktorú musí vydavateľ prekonať, aby presvedčil svojho potencionálneho čitateľa. Ak beriete svoje vydavateľstvo...