places-portlet

This is the ideme-portlet portlet. testing reviews testing locations

Reviews

Pneuservis Ľuboslav Krempaský Show on Google Map

 • Marek Gancarcik FIVE stars

 • Monika Hovančáková Knapiková FIVE stars

 • Lukas Krempasky FIVE stars

 • Martin Neupauer FIVE stars

 • Lukas Jakubec FIVE stars

 • Kristián Krempaský FOUR stars

 • Rastislav Kušion FIVE stars

 • Dominik Olsavsky FOUR stars

  (Translated by Google) good prices, sometimes it takes longer than one would expect. (Original) dobre ceny, niekedy to trva dlhsie ako by clovek cakal.

 • Anton Lojek FIVE stars

 • Stanislav Kovalčík FIVE stars

  (Translated by Google) Super ball (Original) Super topka

 • Peter Mingyar FIVE stars

 • Maroš Kačmarčík FIVE stars

  😉

 • Jo-iv-spore jojtoto FIVE stars

 • Petra Reznicakova FIVE stars

  (Translated by Google) Great satisfaction for me. Friendly staff, reasonable prices, good speed of work. (Original) Za mňa veľká spokojnosť. Ústretoví personál, prijateľné ceny, dobrá rýchlosť práce.

 • Jakub Vida FIVE stars

 • Ján Koščák FIVE stars

 • marek kubov FIVE stars

 • Dominik Holuj FOUR stars

 • Peter Kopčák FIVE stars

  (Translated by Google) I recommend 🙂 Maximum satisfaction with the attitude of the owner, willingness 🙂 (Original) Odporúčam 🙂 Maximálna spokojnosť s prístupom majiteľa , ochota 🙂

 • Anton Žmijovsky FIVE stars

 • Milan Cehula FIVE stars

 • Vladimir Pavlicko ONE stars

  (Translated by Google) I've never been there.... (Original) Nikdy som tam nebol....

 • Julius FODOR FIVE stars

 • Jozef Tvaroch FIVE stars

 • gatomajdos FIVE stars

  (Translated by Google) Defect on the way from BJ to BA. Express and well done. Well thank you (Original) Defekt na ceste z BJ do BA. Expresne a dobre urobene. Dakujem

 • Majka M FIVE stars

  (Translated by Google) I come here for 2 years, my satisfaction 😉👍👍 (Original) Chodím sem 2 roky, z mojej strany spokojnosť 😉👍👍

 • pavol244 FIVE stars

  (Translated by Google) I recommend (Original) Odporucam

 • Marek Odstrcil FIVE stars

  (Translated by Google) Great, helpful fighters (Original) Super, ochotní borci

 • Roman Stupár FOUR stars

  (Translated by Google) Good service I go here for a long time I am very satisfied with both the advice and the robot (Original) Dobrý servis chodím tu dlho som veľmi spokojný ako s poradenstvom, tak aj s robotou

 • Jozef Labus THREE stars

 • Martin Lojek FIVE stars

  (Translated by Google) Quick tire change. Routine repairs are solved quickly and an exact deadline can be agreed. I recommend this service (Original) Rýchle prezutie pneumatík. Bežné opravy riešia rýchlo a dá sa dohodnúť na presnom termíne. Odporúčam tento servis

 • fero klempar FIVE stars

  (Translated by Google) Great. Thanks. Can be agreed. Helpful. (Original) Super. Vďaka. Dá sa dohodnúť. Ústretový.

 • Mária Ondušová FIVE stars

  (Translated by Google) Skillful masters, cabinets ready on time, nice work. I highly recommend (Original) Šikovní majstri, skrine hotové v termíne, pekná práca. Vrelo odporúčam

 • Jana Mosorjakova FIVE stars

  (Translated by Google) Super work, helpfulness, satisfied. well thank you (Original) Super práca, ústretovosť, spokojná. Ďakujem

 • Petra Zavacká FIVE stars

  (Translated by Google) The company made the wardrobe for us to get up in the hallway. We are extremely satisfied with the work performed as well as with meeting the deadline for completion. Professional approach of the company, I highly recommend. (Original) Firma nám robila vstávaniu skriňu na chodbu. Sme maximálne spokojný s vykonanou prácou ako aj s dodržaním termínu vyhotovenie. Profesionálny prístup firmy, vrelo odporúčam.

 • Denisa Keďuchová FIVE stars

  (Translated by Google) We decided on this company based on very positive reviews and we do not regret it. Professional approach, precise work, the guys are really detailed, which we appreciated. We are very satisfied and will definitely recommend further. Thank you again for the beautiful and quality furniture in our hallway. (Original) Pre túto firmu sme sa rozhodli na základe veľmi pozitívnych recenzií a neľutujeme. Profesionálny prístup, precízna práca, chlapi sú naozaj detailisti, čo sme ocenili. Sme veľmi spokojní a určite budeme odporúčať ďalej. Ešte raz ďakujeme za krásny a kvalitný nábytok do našej predsiene.

 • Stanislav Hudec FIVE stars

  (Translated by Google) Vision, design, implementation. Everything according to your ideas. Quality materials, quality work and perfectly done. Our maximum satisfaction. I RECOMEND !!! (Original) Vízia, návrh, realizácia. Všetko podľa predstáv . Kvalitne materiály, kvalitná práca a dokonale odvedená. Naša maximálna spokojnosť. DOPORUČUJEM !!!

 • RUDOLF SOLTISIK FIVE stars

  (Translated by Google) Great masters. Everything fits on mm, willing to help with whether you choose the decor, material or layout of individual parts of the kitchen unit. They use only the highest quality materials and fittings. Long line warranty. And most importantly: THEY WERE LEAVING ORDERED !!! I recommend this company if you want to have a kitchen unit done properly, nicely, with quality and for the first time. (Original) Výborní majstri. Všetko sedí na mm, ochota pomôcť pri vyberte či už dekoru, materiálu alebo rozložení jednotlivých dielov kuchynskej linky. Používajú len tie najkvalitnejšie materiály a kovania. Dlhá záruka na linku. A hlavne: NECHALI PO SEBE PORIADOK!!! Odporúčam túto firmu ak chcete mať kuchynskú linku spravenú poriadne, pekne, kvalitne a na prvý krát.

 • Maria Slodičáková FIVE stars

  (Translated by Google) The company made me a built-in closet. Super work, assembly, quality but also speed of delivery. I am satisfied and recommend. (Original) Firma mi robila vstavanú skrińu. Super práca, montáž, kvalita ale aj rýchlosť dodávky. Som spokojná a odporúčam.

 • Andrea Pješčáková FIVE stars

 • Lucia Cibuliakova FIVE stars

  (Translated by Google) Great satisfaction for us. They made built-in closets for us. We like quality and this company definitely offers that. (Original) Za nás veľká spokojnosť. Robili nám vstavané skrine. Máme radi kvalitu a to táto firma určite ponúka.

 • Martin Vnencak FIVE stars

  (Translated by Google) NGR-KA Ltd. made me a wardrobe with built-in closet together with the kitchen, I am very satisfied with their work, the project went very well. I can only recommend. (Original) Firma NGR-KA s.r.o mi robila vstavanu šatníkovu skrynu spolu s kuchyňou, s ich prácou som veľmi spokojný, projekt s prácou prebehli veľmi dobre. Môžem len odporúčať.

 • Dávid Kučma FIVE stars

  (Translated by Google) Satisfied .. I recommend 🙂 (Original) Spokojný.. Odporúčam 🙂

 • Veronika Kučerová FIVE stars

  (Translated by Google) Nice precision work, nice looks and excellent communication on request. (Original) Pekná precízna práca, prìjemný vzhľad a výborná komunikácia pri požiadavkách.

 • Veronika Nevtípilová FIVE stars

  (Translated by Google) NGR has made us a built-in wardrobe and bookshelf. We are satisfied.Fast communication and design.Quality work for a good price, I recommend! (Original) NGR ka nám robila vstavanú skriňu do spálne a regál na knihy.Sme spokojní.Rýchla komunikácia aj vyhotovenie.Kvalitná práca za priaznivú cenu,doporučujem!

 • Štefan Talarovič - Kumran.sk FIVE stars

  (Translated by Google) Great approach, kept word and deadlines. Satisfaction also with the price and implementation. We recommend! Company premises of the Kumran.sk eshop (Original) Skvelý prístup, dodržané slovo aj termíny. Spokojnosť aj s cenou a realizáciou. Odporúčame! Firemné priestory eshopu Kumran.sk

 • luboslav kuban FIVE stars

  (Translated by Google) Super job assembly and especially professional negotiations and advice thank you very much I will recommend further (Original) Super práca montáž a hlavne profesionálne jednanie a poradenstvo pekne ďakujem budem odporúčať ďalej

 • ludmila dudova FIVE stars

  (Translated by Google) I am extremely satisfied with the work of this company - willingness, speed, quality and price. They made us a built-in closet. (Original) Som nadmieru spokojná s prácou tejto firmy - ochota, rýchlosť, kvalita a cena. Robili nám vstavanú skriňu.

 • Martina Plučinská FIVE stars

  (Translated by Google) Maximum satisfaction, beautiful, quality and precise work, I definitely highly recommend :) Many thanks to the boys for the excellent work;) (Original) Maximalna spokojnost, krasna, kvalitna a precizna praca, urcite vrelo odporucam :) Velke dakujem chlapcom za vybornu pracu ;)

 • Michal Carnogursky FIVE stars

  (Translated by Google) Super job satisfaction I recommend. (Original) Super práca spokojnosť odporúčam.

 • Tech Tester SK FIVE stars

  (Translated by Google) Satisfaction and availability. Possibility to order anywhere in Slovakia. Satisfied customers not only in the region. (Original) Spokojnosť a dostupnosť. Možnosť objednania kdekoľvek na Slovensku. Spokojný zákazníci nielen v regióne.

 • Rastislav Gemza FIVE stars

  (Translated by Google) We were very satisfied. Delivery on time, great satisfaction. We can only recommend (Original) Boly sme velmi spokojny. Dodavka na čas , velka spokojnosť. Môžme len odporučiť

 • Teodor Lauf FIVE stars

 • Tomas Martvon FIVE stars

  (Translated by Google) Excellent work, I am extremely satisfied with the approach, commitment and agreement of Mr. Jozef, so I can only recommend further. (Original) Výborná práca som nadmieru spokojný aj s prístupom,nasadenim a dohodou pána Jozefa preto môžem len odporúčit ďalej.Este raz velka vďaka.👍

 • Stanislav Stoklas FIVE stars

 • Milan Paludka FIVE stars

  (Translated by Google) The company made a built-in closet for us. We are very satisfied with the work, approach, quality and price. (Original) Firma pre nás robila vstavanú skriňu. Sme veľmi spokojní s prácou, prístupom, kvalitou aj cenou.

 • Lukas Bednar FIVE stars

 • Denis Sajgalik FIVE stars

  (Translated by Google) Very high quality design and especially I will highlight the imaginativeness in the planning of the kitchen unit (Original) Velmi kvalitné prevedenie a hlavne vyzdvihnem napaditost v planovani kuchynskej linky

 • Lakyndes Laky FIVE stars

  (Translated by Google) Topkova práce ... I definitely recommend 😉😁 (Original) Topkova praca ...urcite odporúčam 😉😁

 • Martina Heldáková FIVE stars

 • Evelina Raffa FIVE stars

 • Jozef Gužiak FIVE stars

 • Jaroslav Roth FIVE stars

  (Translated by Google) Super work, we are extremely satisfied. I highly recommend: D (Original) Super práca, sme maximálne spokojní.Vrele odporúčam :D

 • Ján Rusnaček FIVE stars

  (Translated by Google) I highly recommend quality work great approach. (Original) Vrelo odporúčam kvalitná práca skvelý prístup.

 • Jana Rusnačková FIVE stars

  (Translated by Google) .... excellent quality .... satisfaction .... (Original) ....výborná kvalita....spokojnosť....

 • Marek Podolinský FIVE stars

 • Vlado Podolinsky FIVE stars

 • Tomáš Kačmarčik FIVE stars

 • Oliver Vincler FIVE stars

  (Translated by Google) I highly recommend, super robot, great approach, quick assembly and a well-played team (Original) Vrelo odporúčam, super robota ,skvelý prístup, rýchla montáž a vyborne zohratý tým

 • Matus Kredatus FIVE stars

  (Translated by Google) Satisfied with the work, I highly recommend 🙂🙂🙂 (Original) Spokojný s prácou, vrelo odporúčam 🙂🙂🙂

 • Marcel FIVE stars

  (Translated by Google) I highly recommend maximum satisfaction 👍 👍👍 (Original) Maximalna spokojnosť vrelo odporúčam 👍 👍👍

 • Lukas Pavlak FIVE stars

 • anton stach FIVE stars

 • Sara Regesova FIVE stars

 • Peter Grotkovský FIVE stars

  (Translated by Google) Today we built built-in cabinets, I am extremely satisfied. The boys are very handy and can also advise. I recommend to everyone 👍👏🥇😉 (Original) Dnes nám boli spravené vstavané skrine som až nadmieru spokojný. Chlapci sú veľmi šikovný a vedia aj poradiť. Odporúčam každému 👍👏🥇😉

 • lukas heldak FIVE stars

  (Translated by Google) I can recommend 5 * out of 5 satisfaction (Original) Môzem odporučit 5*z 5 spokojnost

 • Nikola Jurčová FIVE stars

  (Translated by Google) Topka (Original) Topka

 • Kristina Vitkova FIVE stars

 • Gabriela Oláhová FIVE stars

 • Viliam Moravcik FIVE stars

 • Belancanst FIVE stars

  (Translated by Google) I have a positive experience with this company. Friendly prices, professional approach. I would definitely recommend it to anyone who wants to have a quality and modern closet or kitchen ;-) (Original) Mám s touto firmou pozitívne skúsenosti. Priateľské ceny, profesionálny prístup. Určite by som ju odporučil každému, kto chce mať kvalitnú a modernú skriňu, či kuchyňu ;-)

 • Martin Lojek FIVE stars

  (Translated by Google) Built-in wardrobes at great prices. This is their slogan, which really does not lie. It is an honest company with quality work and relatively fast delivery. The price can be agreed with them peken. Nerobia drahoty :) (Original) Vstavané skrine za výborné ceny. Takto zneje ich slogan, ktorý naozaj neklame. Je to poctivá firma s kvalitnou prácou a pomerne rýchlym dodaním. Na cene sa dá s nimi peken dohodnúť. Nerobia drahoty :)

Crons Portlet