Ako to funguje

Ako funguje Storpic v skratke

Storpic sme vyvynuli pre firmy ako administračné rozhranie pre manažovanie neobmedzeného množstva vyžiadaných recenzií a komunikáciu s recenzentami.

  • 1. Nový recenzent

    Ak recenzent spĺňa podmienky na recenzovanie vášho produktu, Storpic mu dovolí sa prihlásiť k recenzovaniu a vy o tom dostanete upovedomenie. Ak ho schválite, recenzent sa môže pustiť do písania svojho príbehu na blogu, Facebooku, recenznom portály atď.

  • 2. Nový príbeh

    Storpic recenzenta oboznámi s podmiekami, ktoré musí jeho príbeh spĺňať na základe definície vašej kampane a zabezpečí, že všetky podmienky budú splnené. Ak sa tak stane, vám príde o tom upovedomenie. Je už len na vás, ako sa poďakujete recenzentovi sa jeho prácu. Zľavovým kupónom na nákup vo vašom obchode? Recenzným výtlačkom vašej knihy? Dobrou večerou vo vašej reštaurácii?

  • 3. A príbeh môže pokračovať

    Takto sa vám bude napĺňať databáza recenzentov a ich príbehov, ktoré môžete používať na svoje marketingové zámery. Ak ste už recenzenta raz získali, prečo mu neponúknuť, aby rezenzoval aj váš ďalší produkt? Prečo ho nepoprosiť, aby ste použili jeho slová, jeho fotky, jeho média na svojich sociálych sieťach?